20161016_134855
IMG_5381
IMG_2370
14642815_701057123389893_1386698598_n
13588850_10206688074868709_565775813_o
IMG_2438

Apie mus

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai (Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai ) iki 1991-ųjų metų buvo Globos namai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Juose gyveno apie 100 vaikų. Mūsų valstybei pradėjus savarankiškumo žingsnius, pradėjome reorganizaciją. Palaipsniui mažinome vaikų ir darbuotojų skaičių. Vaikų neišleidome į internatines mokyklas, bet leidome jiems gyventi čia, kur jie augo nuo mažens, sudarėme sąlygas lankyti bendrojo lavinimo miesto mokyklas. Mes nesuklydome, leisdami šių namų globotiniams turėti namus iki brandos. Ši pastogė jiems tikrai brangi, ji jau tapo vaikams tėviške. Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena 23 mokyklinio amžiaus vaikai, likę be tėvų globos, iš socialiai remtinų šeimų, kuriose neužtikrinamos būtinos gyvenimo ir ugdymo sąlygos ir našlaičiai. Darbas organizuojamas šeimyniniu principu. Šiuo metu veikia 3 šeimynos. Vaikų globos namuose globotiniams užtikrinamos normalios materialinės gyvenimo sąlygos bei suteikiamas kvalifikuotas ugdymas. Globotiniai lanko įvairias mokyklas: M.Mažvydo progimnaziją, Šaltinio pagrindinę, Tuskulėnų gimnaziją, Santaros vidurinę, Verkių mokyklą-daugiafunkcį centrą, profesines. Didelis dėmesys skiriamas vaikų meniniam, darbiniam ugdymui, užimtumui, laisvalaikiui vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Laisvalaikiu vaikai lanko plaukimo, regbio, futbolo, dailaus čiuožimo treniruotes, keramikos, gatvės šokių būrelius. Profesinis orientavimas yra viena svarbiausių Vaikų globos namų darbuotojų darbo uždavinių. Vaikų globos namų globotiniai, išvykę gyventi savarankiškai, sėkmingai mokosi profesinėse mokyklose, kolegijose ir aukštosiose mokyklose. Vykdydami įstaigų deinstitucionalizaciją 2014 m. rugpjūčio pabaigoje 2 globotinių šeimynas perkėlėme gyventi į butus. Sukurta aplinka, artima šeimai, sudarytos sąlygos vaikams geriau integruotis į visuomenę, skatina vaikų savarankiškumą, mažina vaikų atskirtį. 2016 m. ir trečia šeimyna pradėjo gyventi bendruomenėje. Globotiniai įsikūrė name ir jiems teikiamos bendruomeninės paslaugos.

Skirkite 2% paramą

Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
Džiaugsmo g. 45, LT-11302 Vilnius
Raštinės:
Tel./Faks. 8 5 234 1800
El.p. administracija@zolyno.lt