Apie vaikų socialinės globos namus

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai (Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai ) iki 1991-ųjų metų buvo Globos namai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Juose gyveno apie 100 vaikų.

Mūsų valstybei pradėjus savarankiškumo žingsnius, pradėjome reorganizaciją.

Palaipsniui mažinome vaikų ir darbuotojų skaičių. Vaikų neišleidome į internatines mokyklas, bet leidome jiems gyventi čia, kur jie augo nuo mažens, sudarėme sąlygas lankyti bendrojo lavinimo miesto mokyklas.

Mes nesuklydome, leisdami šių namų globotiniams turėti namus iki brandos. Ši pastogė jiems tikrai brangi, ji jau tapo vaikams tėviške.

Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena 23 mokyklinio amžiaus vaikai, likę be tėvų globos, iš socialiai remtinų šeimų, kuriose neužtikrinamos būtinos gyvenimo ir ugdymo sąlygos ir našlaičiai.

Darbas organizuojamas šeimyniniu principu. Šiuo metu veikia 3 šeimynos. 

Vaikų globos namuose globotiniams užtikrinamos normalios materialinės gyvenimo sąlygos bei suteikiamas kvalifikuotas ugdymas.

Globotiniai lanko įvairias mokyklas: M.Mažvydo progimnaziją,  Šaltinio pagrindinę, Tuskulėnų gimnaziją, Santaros vidurinę, Verkių mokyklą-daugiafunkcį centrą, profesines.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų meniniam, darbiniam ugdymui, užimtumui, laisvalaikiui vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Laisvalaikiu vaikai lanko  plaukimo, regbio, futbolo, dailaus čiuožimo treniruotes, keramikos, gatvės šokių būrelius.

Profesinis orientavimas yra viena svarbiausių Vaikų globos namų darbuotojų darbo uždavinių. Vaikų globos namų globotiniai, išvykę gyventi savarankiškai, sėkmingai mokosi profesinėse mokyklose, kolegijose ir aukštosiose mokyklose.

Vykdydami įstaigų deinstitucionalizaciją 2014 m. rugpjūčio pabaigoje 2 globotinių šeimynas perkėlėme gyventi į butus. Sukurta aplinka, artima šeimai, sudarytos sąlygos vaikams geriau integruotis į visuomenę, skatina vaikų savarankiškumą, mažina vaikų atskirtį.

2016 m. ir trečia šeimyna pradėjo gyventi bendruomenėje. Globotiniai  įsikūrė name ir jiems teikiamos bendruomeninės paslaugos.

  • Vaikų globos namų vertybės

    Atsakomybė – Kiekvienas darbuotojas atsako už savo darbo rezultatus, padarytas klaidas. Komandinis darbas – dirbant komandoje, priimami sprendimai užtikrina, kad iškylančios problemos  bus savalaikiai ir tinkamai išspręstos. Pagarba žmogui – Tai garbingas, sąžiningas ir pasitikėjimu paremtas elgesys su globotiniais. Šiltų, pagarbių santykių tarp darbuotojų, darbuotojų ir globotinių ir tarp globotinių  kūrimas. Profesionalumas – Tai sukauptosContinue Reading

  • Vaikų globos namų misija

    Bendruomeninių paslaugų teikimas, siekiant užtikrinti lygiateisį ir pilnavertį vaikų poreikių tenkinimą ir jų integraciją į visuomenę.

  • Vaikų globos namų vizija

    šiuolaikiški, modernūs, jaukūs namai, kur kiekvienas vaikas jaučiasi saugus, mylimas ir pilnavertis visuomenės narys.