Apie vaikų socialinės globos namus

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai (Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai ) įsikūrę gražiame Pavilnio regioniniame parke.
Iki 1991-ųjų metų tai buvo Globos namai ikimokyklinio amžiaus vaikams. Juose gyveno apie 100 vaikų.

Mūsų valstybei pradėjus savarankiškumo žingsnius, pradėjome reorganizaciją.

Palaipsniui mažinome vaikų ir darbuotojų skaičių. Vaikų neišleidome į internatines mokyklas, bet leidome jiems gyventi čia, kur jie augo nuo mažens, sudarėme sąlygas lankyti bendrojo lavinimo miesto mokyklas.

Mes nesuklydome, leisdami šių Globos namų ugdytiniams turėti namus iki brandos. Ši pastogė jiems tikrai brangi, ji jau tapo vaikams tėviške.

Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena 24 mokyklinio amžiaus vaikai, likę be tėvų globos, iš socialiai remtinų šeimų, kuriose neužtikrinamos būtinos gyvenimo ir ugdymo sąlygos ir našlaičiai.

Darbas organizuojamas šeimyniniu principu. Šiuo metu veikia 3 šeimynos:  ,,Nykštukų“, ,,Želmenėlių“ ir ,,Pelėdžiukų“.

Vaikų globos namuose ugdytiniams užtikrinamos normalios materialinės gyvenimo sąlygos bei suteikiamas kvalifikuotas ugdymas.

Globotiniai lanko įvairias mokyklas: M.Mažvydo progimnazę, Pilaitės gimnaziją, Vilnios pagrindinę, Šaltinio pagrindinę, Tuskulėnų vidurinę, Santaros vidurinę, Verkių mokyklą-daugiafunkcį centrą, profesines.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų meniniam, darbiniam ugdymui, užimtumui, laisvalaikiui vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Laisvalaikiu vaikai lanko  plaukimo, regbio, futbolo, dailaus čiuožimo treniruotes, keramikos, dailės būrelius.

Profesinis orientavimas yra viena svarbiausių Vaikų globos namų darbuotojų darbo uždavinių. Vaikų globos namų ugdytiniai, išvykę gyventi savarankiškai, sėkmingai mokosi profesinėse mokyklose, kolegijose ir aukštosiose mokyklose.

Vykdydami įstaigų deinstitucionalizavimą 2014 m. rugpjūčio pabaigoje 2 globotinių šeimynas perkėlėme gyventi į butus. Sukurta aplinka, artima šeimai, sudarytos sąlygos vaikams geriau integruotis į visuomenę, skatina vaikų savarankiškumą, mažina vaikų atskirtį.

2015 m. planuojame, kad dar viena šeimyna pradės gyventi tokiu pačiu principu, t.y. bus teikiamos bendruomeninės paslaugos.

  • Vaikų globos namų tikslas

    užtikrinti Vaikų globos namuose efektyvų ir kokybišką globos (rūpybos), ugdymo ir socialinių paslaugų teikimą.

  • Vaikų globos namų misija

    tai globa, kokybiškas ugdymas, siekiant užtikrinti lygiateisį ir pilnavertį vaikų poreikių tenkinimą ir jų integraciją į visuomenę.

  • Vaikų globos namų vizija

    šiuolaikiški, modernūs, jaukūs namai, kur kiekvienas vaikas jaučiasi saugus, savarankiškas demokratinės visuomenės narys.