Veikla

 • Vaikų globos namų vertybės

  Atsakomybė – Kiekvienas darbuotojas atsako už savo darbo rezultatus, padarytas klaidas.
  Komandinis darbas – dirbant komandoje, priimami sprendimai užtikrina, kad iškylančios problemos  bus savalaikiai ir tinkamai išspręstos.
  Pagarba žmogui – Tai garbingas, sąžiningas ir pasitikėjimu paremtas elgesys su globotiniais. Šiltų, pagarbių santykių tarp darbuotojų, darbuotojų ir globotinių ir tarp globotinių kūrimas.

 • Vaikų globos namų misija

  Bendruomeninių paslaugų teikimas, siekiant užtikrinti lygiateisį ir pilnavertį vaikų poreikių tenkinimą ir jų integraciją į visuomenę.

 • Vaikų globos namų vizija

  Šiuolaikiški, modernūs, jaukūs namai, kur kiekvienas vaikas jaučiasi saugus, mylimas ir pilnavertis visuomenės narys.

@ 2017 Žolyno socialinės globos namai

CHOOSE THEME OPTIONS

CHOOSE LAYOUT

PREDEFINED SKINS

BG PATTRENS